De psychische strijd van jong volwassenen

Hoe om te gaan en te overwinnen?

Jong zijn kan flink stressvol zijn. Van de druk van school tot de verwachtingen van de maatschappij. Neem daarbij de onzekerheid over de toekomst en je berijpt dat jongvolwassenen vaak moeite hebben om met de eisen van het leven om te gaan. Helaas blijkt dat niet alle jongvolwassenen deze moeilijkheden goed kunnen uiten en dat het kan leiden tot psychische problemen.

De psychische problemen van jongvolwassenen

De jonge volwassenheid is voor veel mensen een periode van overgang en groei. Het is een tijd van grote veranderingen en verkenning, zowel sociaal als emotioneel. Voor sommige jongvolwassenen is deze overgangsperiode overweldigend, wat leidt tot psychische problemen waarmee ze moeilijk kunnen omgaan. Psychische problemen uiten zich op verschillende manieren, van depressie en angst tot ernstigere vormen.

Deze psychische problemen hebben invloed op het leven van jongvolwassenen. Ze kunnen zich geïsoleerd, angstig en depressief voelen. Met als gevolg van problemen op school, op het werk en in relaties. Het is belangrijk om deze problemen op tijd te herkennen en te begrijpen hoe je ermee om kunt gaan om ze te overwinnen.

Vele soorten psychische problemen van jongvolwassenen

Als het gaat om psychische problemen bij jongvolwassenen, zijn er veel verschillende soorten. Deze omvatten depressie, autisme, angst, ADHD, bipolaire stoornis, posttraumatische stressstoornis, obsessieve-compulsieve stoornis en verslaving. We lichten ze hieronder verder toe:

 • Depressie is een veel voorkomend probleem onder jongvolwassenen. Het wordt gekenmerkt door een aanhoudend gevoel van verdriet, verlies van interesse in activiteiten, veranderingen in eetlust en slaapproblemen.
 • Angst is een ander psychologisch probleem dat ook veel voorkomt bij jongvolwassenen. Het wordt gekenmerkt door gevoelens van intense angst of bezorgdheid, concentratieproblemen en lichamelijke symptomen zoals trillen of zweten.
 • Bipolaire stoornis is een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door afwisselende episoden van manie en depressie.
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een psychische aandoening die kan ontstaan nadat een jongvolwassenen een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt.
 • Obsessieve-compulsieve stoornis (OCD) is een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door opdringerige gedachten en repetitief gedrag.
 • Verslaving is een chronische aandoening die wordt gekenmerkt door dwangmatig middelengebruik ondanks negatieve gevolgen.

Oorzaken van psychische strijd bij jonge volwassenen

Er zijn veel factoren die kunnen bijdragen aan psychische problemen bij jongvolwassenen. Deze omvatten een familiegeschiedenis van geestelijke ziekten, traumatische gebeurtenissen, middelenmisbruik en sociale en omgevingsfactoren.

Als een jongvolwassene een ouder of een naast familielid heeft die aan een psychische aandoening lijdt, is de kans groter dat hij of zij psychische problemen krijgt. Een psychologisch probleem hoeft niet altijd genetisch te zijn.

Traumatische gebeurtenissen zoals fysiek of seksueel misbruik, het overlijden van een geliefde of een ongeluk kunnen ook leiden tot psychische problemen bij jongvolwassenen.

Misbruik van middelen kan ook bijdragen tot psychische problemen. Het gebruik van drugs en alcohol kan leiden tot veranderingen in de hersenchemie en het risico op psychische problemen vergroten.

Ten slotte kunnen sociale en omgevingsfactoren bijdragen tot psychische problemen bij jongvolwassenen. Deze factoren omvatten armoede, gebrek aan toegang tot gezondheidszorg en discriminatie. Al deze factoren kunnen leiden tot gevoelens van stress, angst en depressie.

Hoe om te gaan met psychische moeilijkheden

Het is vaak een uitdaging om goed om te gaan met psychische moeilijkheden. Het is belangrijk om de tekenen van psychische problemen vroegtijdig te herkennen en hulp te zoeken als dat nodig is.

Door onze ervaringen met het verlenen van hulp bij psychische problemen hebben we enkele tips voor het omgaan:

 1. Praat met iemand: Praten met een vertrouwde vriend of familielid helpt om steun en begrip te vinden.
 2. Zoek professionele hulp: Heb je het gevoel dat je er niet alleen uitkomt? Dan is het belangrijk om professionele hulp te zoeken. De eerste stap is naar de huisarts.
 3. Zorg voor je lichamelijke gezondheid: Gebalanceerd eten, regelmatig bewegen en voldoende slaap helpt om psychische worstelingen te beheersen.
 4. Oefen ontspanningstechnieken: Ontspanningstechnieken zoals diepe ademhaling, meditatie en mindfulness helpt om stress en angst te verminderen.
 5. Ontwikkel een routine: Een routine biedt structuur waardoor gevoelens van stress en angst vaak verminderen.
 6. Maak contact met anderen: Tijd doorbrengen met vrienden en familie zorgt voor verbintenis en geeft een fijne afleiding.

Hulp zoeken bij psychische problemen

Door psychische problemen ervaart een jongvolwassene somberheid, een lager zelfbeeld en weinig energie. Ervaar jij één van deze problemen of ken je iemand die kampt met psychische problemen? Bij Demás plus hebben wij vaste begeleiders in huis die je graag verder helpen. Goed om te weten: wij hebben geen wachtlijst en bieden direct hulp.

Aanmelden