Klachtenafhandeling

Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar jouw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Wij bieden je daarom drie mogelijkheden aan om jouw klacht bij ons kenbaar te maken.

Melden bij medewerker van Demás plus

Als je een klacht heeft kunt je dit direct melden bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met je bespreken en samen met je naar een oplossing zoeken. Komt je er samen niet uit, dan kunt je de klacht schriftelijk via onderstaand formulier indienen bij de directie van Demás plus. Er wordt dan binnen vijf werkdagen telefonisch contact met je opgenomen. De directie zal met je in gesprek gaan over jouw klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.

Externe klachtenfunctionaris

Is jouw klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van jouw klacht langer dan zes weken, dan kunt je jouw klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van Demás plus. De klachtenfunctionaris zal je van advies voorzien met betrekking tot de indiening van een klacht, bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen.

Uiteraard heeft je te allen tijde het recht om rechtstreeks jouw klacht in te dienen bij de externe klachtenfunctionaris.

U kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van Demás plus via Stichting Klachtenportaal Zorg (e: info@klachtenportaalzorg.nl t: 0228-322205 of vul op www.klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen het klachtenformulier in).

Klachtenformulier