Klachtenafhandeling

Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar jouw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Wij bieden je daarom drie mogelijkheden aan om jouw klacht bij ons kenbaar te maken.

Melden bij medewerker van Demás plus

Als je een klacht hebt kun je dit direct melden bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met je bespreken en samen met je naar een oplossing zoeken. Kom je er samen niet uit, dan kun je de klacht schriftelijk via onderstaand formulier indienen bij de directie van Demás plus. Er wordt dan contact met je opgenomen. De directie zal met je in gesprek gaan over jouw klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.

Externe klachtenfunctionaris

Is jouw klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van jouw klacht langer dan zes weken, dan kun je jouw klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van Demás plus. De klachtenfunctionaris zal je van advies voorzien met betrekking tot de indiening van een klacht, bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen.

Uiteraard heb je te allen tijde het recht om rechtstreeks jouw klacht in te dienen bij de externe klachtenfunctionaris.

U kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van Demás plus via Stichting Klachtenportaal Zorg (e: info@klachtenportaalzorg.nl t: 0228-322205 of vul op www.klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen het klachtenformulier in).

Jeugdstem (jeugd en ouders)

Krijg jij zorg vanuit de Jeugdwet en kom je er als jongere of ouder niet uit met de organisatie? Dan kan je terecht bij Jeugdstem. Jeugdstem is de organisatie die jongeren en ouders een vertrouwenspersoon in de jeugdzorg biedt. Wil je er meer informatie over? Dan kun je contact opnemen met Jeugdstem. Jongeren en ouders kunnen hier terecht bij de vertrouwenspersoon of om vragen te stellen over hun klacht. Jeugdstem ondersteunt de jongeren en ouders om hun klacht op te lossen.

Contactgegevens Jeugdstem

Bel gratis naar 088 555 1000 of chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

LSR (wmo clienten)

Krijgt u zorg vanuit de WMO en heeft u behoefte aan een vertrouwenspersoon die u ondersteunt bij klachten? Dan kunt u terecht bij LSR. LSR is een organisatie die WMO-cliënten ondersteunt bij het verwoorden van hun onvrede en klacht en helpt om helder te krijgen wat het probleem is. LSR helpt en ondersteunt de cliënt om gestructureerd tot een oplossing te komen.

Contactgegevens LSR

Bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Telefoon: 030-293 76 64
info@hetlsr.nl

Klachtenformulier