Hoe kun je als ouder reageren als je kind spijbelt?

Spijbelt je kind en weet je geen raad?

Als ouder wil je graag dat jouw kind naar school gaat en zijn eigen verantwoordelijkheid draagt om alle lessen te volgen. Soms kan het zijn dat je zoon of dochter spijbelt en niet naar school gaat. Het regelmatig missen van een les kan leiden tot problemen. In deze blog geven we praktische handvatten om beter om te gaan met spijbelgedrag.

Begrijpen van het spijbelen

Het begrijpen van wat spijbelen is en hoe het werkt is de eerste stap. Spijbelen vindt plaats wanneer een kind afwezig is van school zonder een geldige reden. Dit kan variëren van een paar uur tot een hele dag en kan leiden tot justitiële problemen.
Een kind kan verschillende redenen hebben voor het niet volgen van zijn lesrooster, zoals persoonlijke of familieproblemen, schoolproblemen en gezondheidsproblemen.

Factoren die bijdragen aan spijbelen

Er zijn verschillende factoren die kunnen bijdragen aan spijbelen. Eén daarvan is gezinsproblemen, zoals huiselijk geweld, misbruik, verwaarlozing en armoede. Kinderen die worden blootgesteld aan deze omstandigheden hebben meer kans om afwezig te zijn van school.

Ontsnappen van school
Schoolproblemen kunnen ook bijdragen aan spijbelen. Dit kan variëren van pesten tot psychische problemen en onbegrip van de lesstof. Sommige kinderen willen ook ontsnappen aan een stressvolle situatie op school. Bij Demás plus noemen we dat ook peer pressure, omdat ze zich willen aanpassen aan hun vrienden.
Andere redenen kunnen zijn dat het kind zich verveelt op school, de lessen niet interessant vindt, of dat het kind moeite heeft om de lesstof te begrijpen. Het is belangrijk om te achterhalen wat de reden is van het spijbelen van jouw kind, zodat je gericht kunt werken aan een oplossing.

Gevolgen van spijbelen

Regelmatig spijbelen heeft ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Het kan leiden tot slechte cijfers en achterstand in de lesstof. Daarnaast kan spijbelen ook leiden tot juridische problemen. Een eventuele straf wordt gegeven door een leerplichtsambtenaar. Dit kan soms een geldboete of taakstraf zijn. Uiteraard wil je dit als ouder voorkomen.

Stappen om te nemen als jouw kind spijbelt

Als jouw kind spijbelt, zijn er verschillende stappen die je kunt nemen om het probleem aan te pakken. Het is aan te raden om samen te werken met de school en andere professionals om het spijbelgedrag op te lossen.

Werken met de school om spijbelen aan te pakken
Een van de eerste stappen is om contact op te nemen met de school en te overleggen over het spijbelgedrag. De school helpt mee om de oorzaak van het spijbelen te achterhalen en kunnen je ook doorverwijzen naar andere professionals voor verdere hulp.

Het vinden van aanvullende ondersteuning voor jouw kind

Als de school niet in staat is om voldoende ondersteuning te bieden, zijn er andere professionals en organisaties die kunnen helpen. Dit kan variëren van maatschappelijk werkers tot gezinsadvocaten en jeugdwerkers.

Het is belangrijk om te zoeken naar professionals die gespecialiseerd zijn in het werken met kinderen die spijbelen. Zij weten hoe ze het onderliggende probleem in kaart brengen en bieden ondersteuning aan het hele gezin.

Het opbouwen van een positieve samenwerking tussen school en thuis

Het is belangrijk om een positieve samenwerking op te bouwen tussen de school en thuis. Dit kan helpen bij het aanpakken van het spijbelprobleem en het bieden van de juiste ondersteuning aan het kind.

Een van de adviezen die we graag geven vanuit Demás plus om het kind te betrekken bij de situatie. Open communiceren met de school en regelmatig overleggen over het spijbelgedrag helpt bij het vinden van oplossingen. Ook levert die vaak de minste weerstand.

Het voorkomen van spijbelen in de toekomst

Het voorkomen van spijbelen in de toekomst is belangrijk. Dit kan worden bereikt door het opbouwen van een positieve relatie tussen het kind en de school en door het vinden van manieren om het kind te helpen omgaan met stressvolle situaties.

Ook is het zinvol om te werken aan het verbeteren van de schoolprestaties van het kind en het bieden van de juiste ondersteuning bij het begrijpen van de lesstof.

Spijbelt je kind en weet je geen raad?

Neem contact op met de juiste professionals om te helpen bij het aanpakken van spijbelen. Bij Demás plus werken ambulant hulpverleners die gespecialiseerd zijn in gezins- en gedragsproblematiek.

Aanmelden