Wat is cultuursensitieve hulpverlening?

In Nederland hebben steeds meer mensen een andere culturele achtergrond. Deze verandering heeft impact op het leveren van de zorg. Bij Demás plus merken wij ook een toename in de variatie van culturen. Dit betekent dat het verlenen van cultuursensitieve zorg binnen onze scope belangrijker wordt. Maar wat houdt cultuursensitief precies in? En hoe verleent Demás plus deze zorg? We vertellen je graag meer over onze werkwijze en de belangrijkste aspecten bij de interculture hulpverlening.

Wat is cultuursensitieve hulpverlening?

Cultuursensitieve zorg is een begrip binnen het zorglandschap dat gericht is op het begrijpen van de behoeften van de cliënt en zijn familie. Het betekent dat er zorg verleend wordt wat aansluit bij de waarden en overtuigingen van de cliënt gebaseerd op zijn cultuur.

Het belang van cultureelsensitieve zorg

Ondanks de goede bedoelingen van een zorgprofessionals kunnen onduidelijke interpretaties ontstaan bij het leveren van zorg in andere culturen. Vaak is het onwetendheid bij de zorgverlener. Een cliënt kan bijvoorbeeld zijn behoeften moeilijk kenbaar maken als men de Nederlandse taal niet spreekt.

Naast een taalbarrière, laaggeletterdheid of de onbekendheid met de zorg, blijkt ook dat de blinde vlekken bij zorgprofessionals ontstaan door onvoldoende inlevingsvermogen. Men vindt het vaak lastig om de ruimte en tijd te vinden om de ‘waarom’ te achterhalen.

Het verlenen van cultuursensitieve zorg kan de resultaten van de cliënt, de toegang tot de benodigde gezondheidszorg en de kwaliteit van leven verbeteren.

Hoe helpt cultureelsensitieve zorg cliënten?

Bij Demás plus merken we dat cliënten zich comfortabeler, zelfverzekerder en meer op hun gemak voelen als we dezelfde taal spreken. Als hulpverlener hoor je meer over het achterliggende probleem.

Deze interculturele manier leidt tot een betere zelfidentificatie bij de cliënt en toegang tot de nodige gezondheidszorg. Wat uiteindelijk weer een betere levenskwaliteit geeft. Als zorgprofessional binnen Demás plus streven we ernaar om de culturele kennis te gebruiken om de benadering van de zorgverlening aan te passen.

Voordelen van cultuursensitieve zorg

Door meer vertrouwt te raken met de waarden en overtuigingen van cliënten, kunnen zorgprofessionals betere zorg verlenen. Wij sommen de voordelen graag even op:

  • De cliënt voelt zich meer op zijn gemak.
  • De cliënt ervaart een betere kwaliteit van leven.
  • De cliënt is sneller geholpen bij ziekte.
  • Een grotere tevredenheid bij de cliënt.

5 praktische tips voor zorgprofessionals binnen de cultuursensitieve zorg

Tip 1: Stel je open

Het klinkt voor de hand liggend, maar onze eerste tip is om jezelf open te stellen voor de cultuur en achtergrond van de cliënt.

Tip 2: Wees nieuwsgierig

Door persoonlijk het gesprek aan te gaan met cliënten en hun familie hoor je meer over de normen en waarden. Eventuele zorgen over de begeleiding en behandeling kun je vaak direct weerleggen.

Tip 3: Pas je planning aan

Weet je op voorhand dat je een interculturele hulpvraag gaat behandelen? Plan dan extra tijd in om rustig de juiste hulp te verlenen.

Tip 4: Maak gebruik van Translate of tolk

Maak gebruik van een tolk of Google Translate zodat je de cliënt goed begrijpt en de juiste zorg kunt leveren.

Tip 5: Bewust van de verschillen

Als zorgprofessional heb je zelf ook een culturele achtergrond. Door je bewust te zijn van het verschil in culturen, ben je scherp op je eigen gedragingen.

Meld je aan voor begeleiding

Loop je vast? En wil je jouw leven weer op de rit hebben? Kies voor de interculturele hulpverlening bij Demás plus. Ons team van begeleiders staat voor je klaar.

Aanmelden